Omgevingsmanagement houdt de relatie met de omgeving en de stakeholders in balans gedurende het project. Veiligheid voor personeel en omwonenden, vergunningen aanvragen en oog hebben voor de omgeving. Enviso helpt u van A tot Z.

Hulp en expertise nodig bij Omgevingsmanagement?

Hebt u vragen over omgevingsmanagement? Enviso is uw juiste partner en heeft de juiste kennis en ervaring in huis om u op de beste manier te adviseren, vergunningen of rapportages op te stellen. Maak vandaag nog een afspraak met één van onze specialisten.

Te bescherming van de omgeving heeft u bij projectrealisatie te maken met verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er een geheel nieuw stelsel van wetgeving geïmplementeerd met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

Omgevingsvergunning

Enviso Ingenieursbureau adviseert en begeleidt u graag bij het opstellen en indienen van uw omgevingsvergunning. Weet je niet waar je moet beginnen? Met onze kennis en ervaringen kunnen wij je ondersteunen in het hele proces. Hierbij kunnen wij adviseren over de manier van aanvragen, documenten opstellen, onderzoeken uitvoeren of uitzetten bij deskundige partners. Bij de begeleiding maken wij gebruik van onze ervaringen met de bevoegde gezagen (gemeente of provincie) en kunnen we de knelpunten en discussiepunten aangeven, welke tactisch overwegingen er zijn. Enviso helpt u in het gehele traject, van het vooroverleg tot aan het verkrijgen van de definitieve vergunning.

Vergunningen aanvragen

Ga je bouwen, plannen ontwikkelen of processen veranderen? Dan moet er een hoop geregeld worden. Je krijgt te maken met allerlei vergunningen en regels omtrent milieu en veiligheid. Je hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig of moet een melding doen. Bij ontwikkeling van een bouwplan kun je naast een bouwvergunning ook te maken krijgen met een ontgrondingsvergunning, de Natuurbeschermingswet, Flora en Fauna, waterwetvergunning. Een goede coördinatie is van belang. Belangrijke aspecten zijn de omgevingstafel met alle belanghebbenden en participatie naar alle betrokkenen. Samen stellen wij een volledige en correcte aanvraag op en voorzien wij in de nodige bijbehorende rapportages, zoals een stikstofcalculatie of een akoestisch onderzoek. Wij coördineren het project en verzorgen bovendien de noodzakelijke afstemming met het bevoegd gezag.

Milieu Effect Rapportage (MER)

De milieueffectrapportage (MER) is een instrument dat de milieugevolgen van een bepaald plan of project in kaart brengt. Wanneer een project of activiteit mogelijk belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu heeft is een MER noodzakelijk. Is er geen MER noodzakelijk voor uw projectrealisatie, maar is er wel een MER-beoordeling of vormvrije MER-beoordeling noodzakelijk? Enviso Ingenieursbureau adviseert en helpt u graag.

Stikstof

Sinds de stikstofcrisis zijn heldere plannen en gedetailleerde vergunningsaanvragen belangrijker dan ooit. De realisatie van grote én kleine ontwikkelingsprojecten vereist een uitvoerige calculatie van stikstofeffecten, uitstootbeperkende maatregelen en de verantwoording daarvan. Enviso kan dit uit handen nemen door onze uitgebreide kennis van de aspecten die bij deze berekeningen komen kijken. Met gegevens van uw projectactiviteiten kunnen we met behulp van AERIUS calculator berekenen hoeveel de stikstofemissie vanuit uw plangebied zal toenemen en of dit zal worden toegestaan voor een vergunning op de Wet Natuurbescherming. We adviseren over eventuele uitstootbeperkende maatregelen die genomen kunnen worden en kunnen het project begeleiden. Zo kunt u zich richten op uw werkzaamheden!

Veilig werken in en met verontreinigde grond

Voor sanering en uitvoering adviseren en werken onze experts volgens CROW 400, een richtlijn voor veilig en risico gestuurd werken in en met verontreinigde grond. Deze richtlijn is gericht op werken met verontreinigde grond en grondwater, waarbij een duidelijk verschil is gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen. Hebt u een V&G-plan nodig, dan beschrijven we voor u hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen zij moeten treffen om de veiligheid van de werknemers op de locatie waarborgen.

Interesse of vragen?

Wat we doen, doen we goed. En we doen het samen. Heb je interesse in onze diensten? Neem gerust contact op.

Contact opnemen