Door jarenlange ervaring weten de experts van Enviso precies waar u allemaal op moet letten. We helpen u dan ook graag met een correcte advisering, begeleiding en afhandeling van de procedures bij het verwijderen van verhardingen en toepassen van secundaire bouwstoffen.

Onderzoek, advies & projectbegeleiding nodig?

Hebt u vragen over verhardingen en secundaire bouwstoffen? Enviso is uw juiste partner en heeft de juiste kennis en ervaring in huis om u op de beste manier te adviseren, onderzoek uit te voeren of de volledige projectbegeleiding op zich te nemen. Maak vandaag nog een afspraak met één van onze specialisten.

Hergebruik van verhardingen en circulariteit bij toepassing van secundaire bouwstoffen. Klinkt eenvoudig, maar voor het verwijderen van verhardingen en toepassen van secundaire bouwstoffen gelden wettelijke regels.

Asfaltonderzoek

Asfalt kan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) bevatten, beter bekend als teer. Sinds 1995 is het gebruik van teer verboden, hergebruik van Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG) is sinds 2001 ook niet meer toegestaan.

Wanneer een asfaltverharding verwijderd wordt, moeten de afvoer- of hergebruiksmogelijkheden van dit asfalt bepaald worden. Enviso kan voor u onderzoeken wat de opbouw van uw asfalt is en welke lagen teerhoudend zijn. Dit kan met een indicatieve methode (PAK-markertest) of volgens de CROW-publicatie 210 (Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt) met analyses in het laboratorium, een zogenaamde DLC- of HPLC-analyse. Bij een teergehalte hoger dan 75 mg/kgds is het asfalt ongeschikt voor hergebruik. Dit nemen we uiteraard mee in ons onderzoek en advies.

Funderingsonderzoek

Onder verhardingen worden vaak funderingen van zand, menggranulaat of slakken aangetroffen. Enviso kan kwaliteitsbepaling uitvoeren van deze funderingslagen. Bij voorkeur doen we dit gecombineerd met asfaltonderzoek en bodemonderzoek.

Chemische kwaliteitsbepaling

Secundaire bouwstoffen die elders worden toegepast, daarvan moet in het kader van Besluit bodemkwaliteit de milieuhygiënische kwaliteit zijn vastgesteld. Dit kan door het uitvoeren van een partijkeuring conform AP04. De monsters worden geanalyseerd door een AP04-geaccrediteerd en erkend laboratorium. Bij de chemische kwaliteitsbepaling wordt ook gelet op bijmenging van andere materialen. Asbestonderzoek kan deel uitmaken van de partijkeuring.

Secundaire bouwstoffen

Bij de herontwikkeling van locaties en infrastructuur kan het slim inzetten van alternatieve, secundaire bouwstoffen kosten besparen. Secundaire bouwstoffen zijn gerecyclede grondstoffen die geschikt zijn voor hergebruik in onder meer de (wegen)bouw. Door deze alternatieve bouwstoffen in te zetten bij de aanleg van grondconstructies en funderingsconstructies, vermindert u het gebruik van primaire bouwstoffen. Dit is uiterst duurzaam en kan resulteren in een aanzienlijke kostenreductie.

Bij het toepassen van secundaire bouwstoffen komt de nodige expertise kijken. U dient niet alleen rekening te houden met de wettelijke procedures, u dient ook aan de verplichte registraties en meldingen te voldoen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Ook de kwaliteitsborging bij onderzoeken, keuringen en certificering vraagt de nodige kennis en aandacht. En daarmee ontzorgen we u graag.

Interesse of vragen?

Wat we doen, doen we goed. En we doen het samen. Heb je interesse in onze diensten? Neem gerust contact op.

Contact opnemen