Enviso Ingenieursbureau hecht veel waarde aan kwaliteit, veiligheid en milieu. Daarom zijn wij gecertificeerd voor de kwaliteitssystemen ISO 9001 en ISO 14001 en de VGM Checklist Aannemers (VCA**). Wij nemen aantoonbaar onze verantwoordelijkheid met betrekking tot veilig werken. Op basis van de Safety Culture Ladder (SCL), ook wel Veiligheidsladder genoemd, zijn wij gecertificeerd op trede 3. Daarnaast zijn wij gecertificeerd voor onze kwaliteit als integriteit. Voor diverse werkzaamheden op of in de bodem geldt namelijk een erkenningsplicht. Als erkende bodemintermediair mogen wij die aangewezen werkzaamheden uitvoeren.

Kwaliteit altijd geborgd

“Bij Enviso durven we af te wijken van de gebaande paden om zo tot innovatieve en vooral passende oplossingen voor uw vraagstuk te komen. Hierbij staat de kwaliteit van onze werkzaamheden altijd voorop. Dit ziet u ook terug in onze uitgebreide certificeringen.”

Onze certificaten

Enviso Ingenieursbureau is gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001, VCA** en Safety Culture Ladder. Download de certificaten hier:

Daarnaast voeren wij de volgende erkende werkzaamheden onder certificaat uit:

BRL SIKB 1000:

Voor het uitvoeren van partijkeuringen grond en baggerspecie.

  • Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie.
  • Protocol 1002: Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen.

Bekijk certificaat

BRL SIKB 2000:

Voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek.

  • Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen.
  • Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters.
  • Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek.
  • Protocol 2018: Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

Bekijk certificaat

BRL SIKB 6000:

Voor het uitvoeren van milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg.

  • Protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg.
  • Protocol 6002: Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg.
  • Protocol 6005: Milieukundige begeleiding van graven in en saneren van de bodem, versie 1.0
  • Protocol 6006: Milieukundige begeleiding van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersanering, versie 1.0

Bekijk certificaat

SBB Erkend Leerbedrijf:

Door deze erkenning is onze organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Bekijk certificaat

Interesse of vragen?

Wat we doen, doen we goed. En we doen het samen. Heb je interesse in onze diensten? Neem gerust contact op.

Contact opnemen