Enviso Ingenieursbureau levert met haar werkzaamheden een positieve bijdrage aan de samenleving. Van ondersteuning bij stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. Dat is inspirerend en geeft een bijzondere verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid en circulariteit

De wereld verandert en wij veranderen daarin mee. We zitten niet stil. Duurzaam doen en denken brengen we elke dag in de praktijk. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen nieuwe ontwikkelingen, waar dat mogelijk is, toe.

 

Huisvesting

Wij gaan verantwoord om met energie, water en grondstoffen. Zonnepanelen op ons bedrijfspand voorzien in onze eigen energiebehoefte en kopen, voor zover nodig ter aanvulling, alleen groene stroom in. De binnenverlichting is vervangen door LED lampen. We maken efficiënter gebruik van ruimtes door herindeling en centralisering.

 

Transportmaterieel

Eén van onze grootste uitdagingen is om de CO2-uitstoot van het transport dat we uitvoeren zo laag mogelijk te houden. Onze medewerkers krijgen daarom training in zuinig en defensief rijden. Daarnaast voldoen onze veldwerkbussen aan de hoogste Europese Emissie-eisen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsbeleid van Enviso Ingenieursbureau en hanteert daarom een MVO-beleid met aandacht voor People, Planet en Profit. Een essentieel uitgangspunt: eerlijk zaken doen met respect voor opdrachtgevers, medewerkers en de omgeving.

Opleidingen

Enviso Ingenieursbureau biedt voor studenten van diverse opleidingen de mogelijkheid om stage te lopen en/of af te studeren. Daartoe is Enviso Ingenieursbureau een erkend opleidingsbedrijf. Wij zijn actief betrokken bij het onderwijsprogramma van diverse opleidingen, verzorgen excursies op ons bedrijf en projectlocaties en organiseren specifieke lezingen gelieerd aan onze vakgebieden.

Personeel

Onze medewerkers zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben we ons beleid vastgelegd in een Kwaliteits-, Arbo- en Milieubeleid. We letten goed op onze medewerkers. De focus van onze werkzaamheden ligt op kwaliteit, niet op het halen van winst.

We bieden een veilige omgeving en een cultuur die veilig werken mogelijk maakt. We richten ons op het voorkomen van ongevallen en persoonlijk letsel door in te zetten op veiligheidsbewustzijn bij medewerkers. Door evaluatie van risico’s en (bijna) ongevallen, verbeterformulieren en inzet van nieuwe technieken wordt gestreefd naar een continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Onze medewerkers hebben VOL-VCA (operationeel leidinggevende), Deskundig Leidinggevenden Projecten (DLP) en hebben een BHV opleiding gevolgd.

Lage milieubelasting

Bij de uitvoering van onze projecten hebben wij oog voor onze omgeving. Wij zijn ons bewust van de impact van ons handelen. In ons werk hebben wij aandacht voor de omgevingsaspecten en stellen wij de eindgebruiker centraal. Enviso Ingenieursbureau is bewust van de impact op de (milieu-) omgeving en kiest voor milieuvriendelijke alternatieven wanneer (bedrijfseconomisch) mogelijk. Wij zoeken voortdurend naar een optimale balans om de milieubelasting zo laag mogelijk te houden. Voor de projecten zoeken wij collega’s die zo dicht mogelijk bij de projectlocatie wonen. Hiermee beperken we het woon-werkverkeer.

Certificaten

Om onze ervaring, kennis en kunde te onderstrepen, heeft Enviso Ingenieursbureau verscheidene kwaliteitscertificaten in huis. Deze certificaten staan voor veiligheid en kwaliteit van onze ingenieursdiensten.

Op zoek naar alle certificaten? Klik hier voor de van toepassing zijnde certificaten.

CO2-prestatieladder trede 5

In 2015 heeft Enviso Ingenieursbureau zich laten certificeren voor de CO2 prestatieladder trede 5.

Certificaathouders (co2-prestatieladder.nl)

Interesse of vragen?

Wat we doen, doen we goed. En we doen het samen. Heb je interesse in onze diensten? Neem gerust contact op.

Contact opnemen