Het huidige bodembeleid is erop gericht dat uiterlijk in 2030 de bodem geschikt is gemaakt voor het gewenste gebruik. Bijna alle spoedlocaties zijn daarom gesaneerd of zijn beheersmaatregelen genomen. Toch zijn er nog veel vervuilde plekken die geen risico vormen, maar mogelijk in de toekomst gesaneerd moeten worden. De grondeigenaar en/of gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en de kwaliteit van de bodem en daarmee ook voor een te verrichten bodemonderzoek en eventueel noodzakelijke bodemsanering.

Twijfelt u of uitvoering van een bodemsanering op uw bedrijfsterrein noodzakelijk of wenselijk is? Ook dan denken wij graag met u mee.

 

Subsidie bodemsanering

Is er sprake van bodemverontreiniging op uw locatie die is ontstaan voor 1987 en u wilt een bodemsanering uitvoeren? Wellicht dat u in dat geval aanspraak kan maken op de Bedrijvenregeling of cofinancieringsregeling.

In de subsidiepot Bedrijvenregeling zitten nog miljoenen euro’s. Geld waarop grondeigenaren of erfpachters van bedrijfsterreinen met vervuilde grond mogelijk een beroep kunnen doen, mits zij zich officieel voor 2008 hebben aangemeld. Is uw bedrijfslocatie niet aangemeld voor de Bedrijvenregeling, maar betreft het wel een bodemverontreiniging die is ontstaan voor 1987? Dan kan de cofinancieringsregeling wellicht uitkomst bieden.

Subsidie aanvragen

Enviso Ingenieursbureau kan de subsidieaanvraag namens u indienen bij de juiste instantie. Daar wordt bekeken of uw situatie in aanmerking komt voor de subsidie en zo ja, hoe hoog deze zal zijn. Om aanspraak te maken op de Bedrijvenregeling moet de aanvraag voor 1 januari 2025 zijn ingediend.

Saneringsplan opstellen

Als u een bodemsanering wilt laten uitvoeren en in aanmerking wilt komen voor de Bedrijvenregeling, moet u voor 1 januari 2024 een saneringsplan indienen bij het Bevoegd Gezag. Het saneringsplan kan Enviso Ingenieursbureau voor u opstellen.

Bodemsanering uitvoeren

De bodemsanering moet voor 1 januari 2030 zijn afgerond. Dit lijkt nog ver weg, maar de ervaring leert dat het proces tijd kost. Mocht u saneren overwegen, kom dan snel in actie. De voorbereiding en uitvoering van de saneringstrajecten kunnen maanden tot vele jaren duren.

Mogelijkheden bodemsanering

Denkt u aan saneren en wilt u meer weten over de subsidie? Kortom, wilt u meer weten? Neem gerust contact op.

Contact opnemen