In opdracht van de Provincie Fryslân heeft Enviso op drie locaties de Japanse Duizendknoop gesaneerd. De locaties waren gelegen langs de N355, tussen Leeuwarden en Rypstjerk.

Projectdetails

Locatie:
Bermen N355 tussen Leeuwarden en Ryptsjerk
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever:
    Provincie Fryslân
  • Jaar:
    2023

Langs de Rijksweg N355 tussen Leeuwarden en Ryptsjerk heeft Enviso 10 km wegberm geïnspecteerd op het voorkomen van invasieve exoten. Tussen de Rijksweg en de parallelle weg ernaast was op drie locaties Japanse Duizendknoop aangetroffen. In overleg met de opdrachtgever is besloten om ten behoeve van reconstructiewerkzaamheden de Japanse Duizendknoop te ontgraven. Het plantenmateriaal is na de sanering afgevoerd naar een erkende verwerker.

Invasieve exoten

De Japanse Duizendknoop is een invasief exotische plantensoort die inheemse plantensoorten overwoekert en schade toebrengt aan infrastructuur. Omdat de plant diep wortelt en hierdoor niet makkelijk te verwijderen is bestaat er de noodzaak om op een groeiplek al het plantenmateriaal te verwijderen tot en met het wortelstelsel in de grond. Enviso heeft deze sanering vakkundig uitgevoerd dankzij onze expertise met zowel bodem als invasieve exoten.

Inventariseren en saneren

Enviso heeft laten zien de kennis en kunde in huis te hebben om de aanwezigheid van invasieve exoten vast te stellen en de sanering hiervan te begeleiden. We zijn op de hoogte van de actuele kennis om invasieve exoten op vakkundige wijze te bestrijden.

Interesse of vragen?

Wat we doen, doen we goed. En we doen het samen. Heb je interesse in onze diensten? Neem gerust contact op.

Contact opnemen