Ter plaatse van de Lippe Gabriëlsplas te Ureterp wordt de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater gemonitord. Hier is een drijvend zonnepark van GroenLeven aanwezig.

Projectdetails

Locatie:
Lippe Gabriëlsplas aan de Lipomwyk te Ureterp
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever:
    GroenLeven
  • Jaar:
    2022 - heden

In opdracht van GroenLeven wordt ter plaatse van de Lippe Gabriëlsplas te Ureterp de kwaliteit van het oppervlaktewater gemonitord. Op deze locatie beheert GroenLeven een drijvend zonnepark, dat stroom opwekt voor bijna 4.000 huishoudens. De monitoring heeft als doel om de effecten van het drijvende zonnepark op de ecologische waterkwaliteit te meten.

Watervergunning en NEN-6600-2

De periodieke metingen van het oppervlaktewater worden uitgevoerd volgens de NEN-6600-2 norm, die verwerkt zijn in de afgegeven watervergunning. Een gekwalificeerde medewerker voert de werkzaamheden uit volgens de gestelde eisen in de verleende watervergunning. Er worden tijdens de werkzaamheden zichtdiepte, watertemperatuur en het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater gemeten. Hiernaast worden eveneens analyses verricht om de biotische en abiotische kwaliteit van het water te bepalen. Dit gebeurt op meerdere meetpunten, waardoor er een representatief beeld ontstaat van de ecologische waterkwaliteit ter plaatse van het drijvende zonnepark.

Bijzonderheden/grote elementen

Bij de ontwikkeling van de Lippe Gabrielsplas hebben er bijzondere ontwikkelingen op ecologisch vlak plaatsgevonden: de Kwabaal is daar in 2019 voor het eerst waargenomen. Deze zoetwaterkabeljouw stond al decennialang te boek als uitgestorven in Friesland, maar laat zich nu zien in de Lippe Gabrielsplas. Dit betekent dat er op de locatie van het zonnepark in de toekomst mogelijk meer onderzoek gaat plaatsvinden naar de ecologische omstandigheden die de kwabaal aantrekken. Voor meer informatie kan de website van GroenLeven geraadpleegd worden.

Interesse of vragen?

Wat we doen, doen we goed. En we doen het samen. Heb je interesse in onze diensten? Neem gerust contact op.

Contact opnemen