In opdracht van Van Spijker Infrabouw BV is door Van der Wiel Infra & Milieu BV een bodemsanering uitgevoerd nabij de Suikerlaan in Groningen. De milieukundige begeleiding is uitgevoerd door Enviso Ingenieursbureau.

Projectdetails

Locatie:
Nabij Suikerlaan Groningen
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever:
    Van Spijker Infrabouw BV
  • Partners:
    Van der Wiel Infra & Milieu BV
  • Jaar:
    2024

Het project

Door Van Spijker Infrabouw BV wordt gewerkt aan de realisatie van een Langzaam  Verkeer Verbinding. Onderdeel van de werkzaamheden is het aanbrengen van een nieuwe kade aan het Hoendiep, waarvoor een oude bestaande beschoeiing dient te worden verwijderd.

Tijdens het vrij graven en verwijderen van de palen van de oude beschoeiing is geconstateerd dat de palen gecreosoteerd zijn. De grond rondom de palen bleek verontreinigd met PAK en minerale olieproducten en dient gesaneerd te worden.

De bodemsanering heeft zich gericht op het ontgraven en afvoeren van de verontreinigde grond. De sterk verontreinigde grond (ruim 600 ton) is afgevoerd naar een erkende verwerker. Verder is matig verontreinigde grond, Industrie-grond en gecreosoteerd hout afgevoerd naar erkende verwerkers.

De sleuf is deels aangevuld met zand dat is vrijgekomen binnen het project en voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur.

Op basis van de verkregen analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat de bodemsanering in voldoende mate is uitgevoerd en dat de saneringsdoelstelling is behaald.

Interesse of vragen?

Wat we doen, doen we goed. En we doen het samen. Heb je interesse in onze diensten? Neem gerust contact op.

Contact opnemen